Kategori Arşivleri: Kanser Türleri

Over Kanseri (Yumurtalık Kanseri)

over kanseri

Over kanseri jinekolojik kanserler arasında ikinci en sık görülen kanserdir. Diğer jinekolojik kanserlerden farklı olarak, over kanserleri gebeklik ve çocukluk dahil tüm yaş grubunda görülebilmektedir. Çocukluk ve erken yaşlarda görülen over kanserleri  çoğunlukla germ hücreli iken, ileri yaşlarda görülenler genellikle epiteliyal hücre kaynaklıdır. Genel popülasyonda % 95’i epiteliyal hücre kaynaklıdır (31). Epiteliyal over kanserleri yüksek ölüm […]

Endometrium Kanseri

endometrium kanseri

Endometrium kanseri gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik kanserdir ve insidansı 100.000’de 12,9, mortalitesi 100.000’de 2,4 dür. Gelişmekte olan ülkelerde ise ikinci en sık jinekolojik kanserdir ve insidans 100.000’de 5,9 , mortalite ise 100.000’de 1,7 dir. (18).ABD’de endometrium kanser insidansı diğer gelişmiş ülkelerdeki insidansdan yüksektir. Bunun nedeni ABD toplumundaki yüksek obezite oranları ve diğer risk […]

Vajen Kanseri

kanser çeşitleri

Primer vajen kanseri çok nadir görülür ve tüm jinekolojik kanserlerin % 2-3’ünü oluşturur. Vajen kanserlerinin % 80-90’ı metastatiktir ve bu metastazlar genellikle endometrium, serviks, vulva, over, rektum ve mesane kaynaklıdır. ABD’de yılda yaklaşık 3000 yeni vajen kanseri ve 900 ölüm vakası bildirilmektedir (16).Histopatoloji epitelyal ve nonepitelyal olmak üzere ikiye ayrılır. Epitelyal tümörlerin % 80 -90’ı […]

Vulva (Dış Genital) Kanseri

Vulva kanseri jinekolojik kanserler içinde 4’üncü sıradadır ve tüm jinekolojik kanserler içinde % 5’ lik orana sahiptir. Vulva kanseri genellikle postmenopozal dönem kanseridir ve  ortalama 65 yaş civarındaki hastalarda teşhis edilir. Vulva kanserinin %80-90’ı skuamoz hücreli kanserdir. Vulva kanserinin premalign prekürsör lezyonu vulvar intraepitelial neoplazia (VIN)’dir ve ortalama 40 yaş civarındaki daha genç kadınlarda pik yapar. […]

Serviks Kanseri (Rahim Ağzı Kanseri)

Servikal kanser dünya’da kadınlarda en sık görülen ikinci kanserdir.Her yıl yarım milyon yeni serviks kanseri vakası tespit edilmektedir ve bu tüm  kanserlerin yaklaşık %12’sini oluşturmaktadır (2).Servikal kanserin dünyadaki mortalite insidans oranı %52 dir ve yılda yaklaşık 275.128 kişinin ölümüne yol açmaktadır.Servikal kanserin mortalite ve insidansı dünya genelinde belirgin farklılıklar göstermektedir. En yüksek riske sahip bölgeler yaşa […]