Yazar Arşivleri: Dr. Meral Aban

GEBELERİN BİLMESİ GEREKENLER

dr Meral Aban

Gebelik İzlemi:  Gebeliğinizin saptanmasından itibaren sizin ve bebeğinizin düzenli aralıklarla yapılacak sağlık kontrolleri, gebelikte karşılaşılaşabileceğiniz sorunların erken dönemde tanınmasına ve bu sorunların ciddi hale gelmeden önlenmesine veya tedavi edilmesine imkan sağlayacaktır.  Gebe olduğunuzu öğrendiğiniz andan itibaren sizin ve bebeğinizin sağlıklı olması için doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla takip edilmeniz gerekmektedir.  Gebeliğniz planlayarak sizin istediğiniz dönemde gerçekleşmiş […]

Gebelikte Egzersiz

gebelikte egzersiz

Gebelik dahil olmak üzere yaşamın tüm aşamalarında düzenli fiziksel aktivite sağlık için yararlıdır.  Gebelikde fiziksel aktivite ,az risklidir ve çoğu kadındada yararlı olduğu bilinmektedir.  Ancak gebelikte oluşan anatomik ve fizyolojik  değişikliklere uygun egzersiz yapılması gerekir. Gebenin önce egzersiz yapmasına engel olacak tıbbi bir sorunu varmı  muayne ve sorgulama ile öğrenilmesi gerekir. Gebelik sırasında düzenli fiziksel aktivite fiziksel kondüsyonu […]

Doğumdan Önce Fetüsün İzlenmesi

jinekolojik onkoloji uzmanı istanbul

Antepartum fetal izlemin amacı fetal ölümü önlemektir. Klinik olarak çeşitli antepartum fetal izlem testleri kullanılmaktadır. Bunlar, annenin kendisinin fetal hareketleri algılaması, kontraksiyon strest testi(CST), non-stres test(NST), biyofizik profili ve umlikal arter dopler kan akışının değerlendirilmesidir. Anne tarafından hissedilen fetal hareketlerin azalması fetusun iyilik hakinde problem olduğunun habercisidir. Kadınlarda haftada 3 defa 1 saat boyunca fetal […]

Dünya Kanser İstatistiklerinde Türkiye’nin Durumu

prof dr Meral Aban

Uluslararası Kanser Ajansı (IARC)  Tarafından Yayınlanan Globocan 2012 Verilerine Göre Türkiye’nin Durumu (Deri Dışında Kalan Kanserlerin Yaşa Göre Standardize Edilmiş Hızları Tablo I’de gösterilmiştir. Türkiye’de kanser sıklığı Dünya ve Dünyanın gelişmekte olan ülkeleriyle benzerlikler göstermektedir. Türkiye’de 2009 yılında yaşa standardize edilmiş kanser hızı erkeklerde 269,7  kadınlarda ise 173,3’dür (100000 kişide).  2009 yılı kanser istatistiklerine göre ülkemizde her […]

Türkiye’de Jinekolojik Kanserler

jinekolojik kanserler

Kanser dünyada ve ülkemizde %22 lik oran ile kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci ölüm nedenidir(50). 2000 li yılların başında dünyada yılda 6 milyon insan kansere yakalanırken, bu sayının önümüzdeki yirmi yıl içinde 12 milyona yaklaşacağı tahmin edilmektedir(51). Sağlık bakanlığı istatistiklerine göre 2009 yılı verilerine bakıldığında Türkiye’de en sık görülen kadın kanseri meme kanseridir. Endometrium, over ve […]

Over Kanseri (Yumurtalık Kanseri)

over kanseri

Over kanseri jinekolojik kanserler arasında ikinci en sık görülen kanserdir. Diğer jinekolojik kanserlerden farklı olarak, over kanserleri gebeklik ve çocukluk dahil tüm yaş grubunda görülebilmektedir. Çocukluk ve erken yaşlarda görülen over kanserleri  çoğunlukla germ hücreli iken, ileri yaşlarda görülenler genellikle epiteliyal hücre kaynaklıdır. Genel popülasyonda % 95’i epiteliyal hücre kaynaklıdır (31). Epiteliyal over kanserleri yüksek ölüm […]

Endometrium Kanseri

endometrium kanseri

Endometrium kanseri gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik kanserdir ve insidansı 100.000’de 12,9, mortalitesi 100.000’de 2,4 dür. Gelişmekte olan ülkelerde ise ikinci en sık jinekolojik kanserdir ve insidans 100.000’de 5,9 , mortalite ise 100.000’de 1,7 dir. (18).ABD’de endometrium kanser insidansı diğer gelişmiş ülkelerdeki insidansdan yüksektir. Bunun nedeni ABD toplumundaki yüksek obezite oranları ve diğer risk […]

Vajen Kanseri

kanser çeşitleri

Primer vajen kanseri çok nadir görülür ve tüm jinekolojik kanserlerin % 2-3’ünü oluşturur. Vajen kanserlerinin % 80-90’ı metastatiktir ve bu metastazlar genellikle endometrium, serviks, vulva, over, rektum ve mesane kaynaklıdır. ABD’de yılda yaklaşık 3000 yeni vajen kanseri ve 900 ölüm vakası bildirilmektedir (16).Histopatoloji epitelyal ve nonepitelyal olmak üzere ikiye ayrılır. Epitelyal tümörlerin % 80 -90’ı […]

Vulva (Dış Genital) Kanseri

Vulva kanseri jinekolojik kanserler içinde 4’üncü sıradadır ve tüm jinekolojik kanserler içinde % 5’ lik orana sahiptir. Vulva kanseri genellikle postmenopozal dönem kanseridir ve  ortalama 65 yaş civarındaki hastalarda teşhis edilir. Vulva kanserinin %80-90’ı skuamoz hücreli kanserdir. Vulva kanserinin premalign prekürsör lezyonu vulvar intraepitelial neoplazia (VIN)’dir ve ortalama 40 yaş civarındaki daha genç kadınlarda pik yapar. […]

Serviks Kanseri (Rahim Ağzı Kanseri)

Servikal kanser dünya’da kadınlarda en sık görülen ikinci kanserdir.Her yıl yarım milyon yeni serviks kanseri vakası tespit edilmektedir ve bu tüm  kanserlerin yaklaşık %12’sini oluşturmaktadır (2).Servikal kanserin dünyadaki mortalite insidans oranı %52 dir ve yılda yaklaşık 275.128 kişinin ölümüne yol açmaktadır.Servikal kanserin mortalite ve insidansı dünya genelinde belirgin farklılıklar göstermektedir. En yüksek riske sahip bölgeler yaşa […]