Prof. Dr. Ü. Meral ABAN

(Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı)

E-POSTA:  drmeralaban@gmail.com

EĞİTİM:

1977 –1980 Tevfik Sırı Gür Lisesi, Mersin

1981 – 1987 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır

1990 – 1994 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Uzmanlık   Eğitimi, Diyarbakır

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM VE ÇALIŞMALAR

Yale University Department of Ob/Gyn Division of Reproductive Endocrinology and Infertility,

New Haven, Connecticut  (2002)

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Department of Surgery, Gynecology Service,

New York  (2006)

Roswell Park Cancer Institute, Department of Gynecologic Oncology,

Buffalo, New York  (2012)

GÖREVLER:

1998 – 1999 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, (Yardımcı Doçent), Mersin

1999 –  2005 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, (Doçent), Mersin

2005 –  2011 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, (Profesör), Mersin

2011 – 2012   Özel Bayındır Hastanesi İçerenköy, Ataşehir / İstanbul

2013 – 2014 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

2014 – 2015 Özel Şişli Kolan International Hospital, İstanbul

2015 – 2017 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, İstanbul

2017 – 2020 Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Altunizade, İstanbul

2023 – Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İstanbul

DİPLOMALAR:

1987   Tıp Doktoru Diploması, 01/07/1987

1994   Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Belgesi, 29/11/1994

1999   Doçentlik Belgesi, 23/11/1999

2005   Profesörlük Belgesi, 11/11/2005

2011      Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanlık Belgesi  25/01/2011

ESERLER LİSTESİ

A. Kitaplar

Alanında Türkçe kitap içinde bölüm yazarlığı:

A1. Meral Aban, C. Ekrem Tok.  Pelvik Organ Prolapsusu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Ed; M. Nedim Çiçek, Cemalettin Akyürek, Çetin Çelik, Ali Haberal.  2004.674-685

A2. Meral Aban. Gebelik ve anemi. Obstetrik, Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji. Editörler; Beksaç MS, Demir N, Koç A, Yüksel A. Medical Network & Nobel, 2001, 1.Baskı. İstanbul, sayfalar; 702-710.

Alanında kitap içinde bölüm çevirisi:

A3. Meral Aban, Atıl Aktaş. Obstetrik ve Jinekolojik Cerrahi. Washington Cerrahi El Kitabı. Editörler; Doherth MG, Meko JB, Olson JA, Peplinski GR, Worrall NK. Lippincott Williams & Wilkins 2002, 2nd Edition, NewYork. Çeviri Editörleri; Aydın S, Çağlıkülekçi M, Çolak T, Dirlik M, Öcal K, Akça T. Nobel Tıp Kitabevleri, 2002, İkinci baskı, İstanbul, Sayfalar; 612-622.

A4. Meral Aban, Aytekin Altıntaş. Kadın Üreme Sistemi ve Overin Hastalıkları. Harrison İç Hastalıkları Prensipleri. Editörler; Braunwald, Faucı, Kasper.15. baskı. Çeviri editörü; Prof. Dr. Yahya Sağlıker. Nobel Tıp Kitapevi. Sayfalar;2154-2168       

B. Makaleler

B1. Uluslararası dergiler:

B1.1. Cayan F, Ayaz L, Aban M, Dilek S, Gümüş TL,. Role of CYP2C19 polymorphisms in patients with endometriosis. Gynecol Endocrinol 2009; 25:530-5.

B1.2. Cinel L, Aban M, Basturk M, Ertunc D, Arpaci R, Dilek S, Camdeviren H. The association of mast cell density with myometrial invasion in endometrial carcinoma: a preliminary report. Pathol Res Pract 2009; 205:255-8.

B1.3. Aban M, Ertunc D, Tok EC, Tamer L, Arslan M, Dilek S. Modulating interaction of glutathione-S-transferase polymorphisms with smoking in endometriosis. J Reprod Med 2007; 52:715-21.

B1.4. Aban M, Arslan M, Tok E, Tekes S, Budak T, Altintas A.  CYP17 genetic polymorphism in patients with endometrial hyperplasia and cancer. Int J Gynecol Cancer  2006;16 Suppl 1:448-51.

B1.5. Dilek U, Pata O, Tataroglu C, Aban M, Dilek S. Excision of endometriotic cyst wall may cause loss of functional ovarian tissue. Fertil Steril 2006; 85: 758-760.

B1.6. Ertunc D, Aban M, Tok EC, Tamer L, Arslan M, Dilek S. Glutathione-S transferase P1 gene polymorphism and susceptibility to endometriosis. Hum Reprod. 2005;20:2157-61.

B1.7. M. Arslan, O. Pata, T.U.K. Dilek, A. Aktas, M. Aban, S. Dilek. Treatment of viable cesarean scar ectopic pregnancy with suction curettage . Int J Gynaecol Obstet. 2005;89:163-166.

B1.8. Nedim Aban, Leyla Cinel, Lulufer Tamer, Atil Aktas, Meral Aban. Ischemic preconditioning reduces caspase-related intestinal apoptosis. Surg Today. 2005;35: 228-234.

B1.9. Aban M, Cınel L, Arslan M, Dilek U, Kaplanoglu M, Arpacı R, Dilek S. Expression of Nuclear Factor-Kappa B and Placental Apoptosis in Pregnancies Complicated with IUGR and Pre-Eclampsia: An Immunohistochemical Study. Tohoku J Exp Med. 2004;204:195-202.

B1.10. Pata Ö, Yazıcı G, Apa DD, Tok E, Öz U, Kaplanoğlu M, Aban M, Dilek S. The effect of inducible nitric oxide synthase on postoperative adhesion formation in rats. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004;117:64-69.

B1.11. Yazici G, Aban M, Arslan M, Pata O, Oz U. Treatment of a cervical viable pregnancy with a single intraamniotic methotrexate injection: a case report. Arch Gynecol Obstet. 2004;270:61-63.

B1.12. Yazici G, Arslan M, Pata O, Oz U, Aban M. Ovarian function and vascular resistance after tubal sterilization. J Reprod Med. 2004;49:379-83.

B1.13. Pata O, Tok E, Yazici G, Pata C, Oz AU, Aban M, Dilek S. Polycythemia vera and pregnancy: A case report with use of Hydroxyurea in the first trimester. Am J Perinatol. 2004;21:135-7.

B1.14. Pata Ö, Atiş S, Öz AU, Yazici G, Tok E, Pata C, Kiliç F, Çamdeviren H, Aban M. The effects of hormone replacement therapy type on pulmonary function in postmenopausal women. Maturitas 2003;46:213-218.

B1.15. Yazici FG, Arslan M, Birbicer H, Kanik A, Aban M, Oral U.  Comparison of the intrauterine topical anesthesia and paracervical block on pain in patients undergoing endometrial biopsy. The Pain Clinic 2003;15,339-343.

B1.16. Bayhan G, Aban M, Yayla M, Gül T, Yaldiz M, Erden AC. Cis-platinum combination chemotherapy during pregnancy for mucinous cystadenocarcinoma of the ovary. Case report. Eur J Gynaecol Oncol. 1999;20:231-232.

B1.17. Hakverdi AU, Taner CE, Aban M, Vural A, Güngören A, Yılmaz N. Incomplete androgen insensitivity (testicular feminization) syndrome: Two case reports. Acta Obstet Gynecol Scand 1996;75:588-592.

B1.18. Taner CE, Hakverdi AU, Aban M, Erden AC, Özelbaykal U. Prevalence, management and outcome in eclampsia. Int J Gynecol Obstet 1996;53:11-15.

B1.19. Taner CE, Aban M, Yılmaz N, Sentürk N, Toy E. Pomeroy tubal ligation by laparoscopy and minilaparotomy. Adv Contraception 1994;10:151-155.

B2. Ulusal dergiler:

B2.1. Devrim Ertunç, Ekrem Tok, Sıtkı Gülhan, Mustafa Kaplanoğlu, Gürkan Yazıcı, Meral Aban, Saffet Dilek. Polikistik over sendromunda over hacminin klinik ve hormonal parametreler ile ilişkisi. Türk Fertilite Dergisi 13:239-244, 2005.

B2.2. Devrim Ertunç, Ekrem Tok, Sıtkı Gülhan, Gürkan Yazıcı, Mustafa Kaplanoğlu, Meral Aban, Saffet Dilek. Ooforektominin postmenopozal kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi. Jinekoloji ve Obstetrik bülteni 12:59-64, 2005

B2.3. Saffet Dilek, Ekrem Tok, Devrim Ertunç, Sıtkı Gülhan, Gürkan Yazıcı, Ayfer Gürbüz, Mustafa Kaplanoğlu, Meral Aban. Laparotomik ve laparoskopik tüp ligasyonu yapılan hastalarda hormonal ve doppler parametrelerinin karşılaştırılması. Türk Fertilite Dergisi 13:140-143, 2005.

B2.4. Devrim Ertunç, Ekrem Tok, Gürkan Yazıcı, Mustafa Kaplanoğlu, Meral Aban, Saffet Dilek. Fetal cinsiyetin ilk trimester down sendromu tarama belirteçlerine etkisi. Perinatoloji Dergisi  13: 35-38, 2005

B2.5. Ekrem Tok, Devrim Ertunç, Gürkan Yazıcı, Mustafa Kaplanoğlu, Meral Aban, Saffet Dilek. 50 gram glukoz tarama testi ve gestasyonel diyabet prevalansı üzerinde yaşın izole etkisi. Kadın Doğum Dergisi 3;505-508,2005.

B2.6. Pata Ö., Polat A., Tok E., Cinel L., Yazıcı G., Öz AU., Çil F., Aban M., Dilek S. Bethesda sınıflamasına göre ASCUS ve AGUS tanımlamasının klinik önemi, Artemis, 4(3),46-48, 2003

B2.7. Pata Ö., Oz U., Polat A., Ersöz G., Çağlıkülekçi M., Aban M. Adneksiyal kitlelerin ayırıcı tanısında aktinomikozis: Olgu sunumu,  Jinekolojik Onkoloji 6, 49-52, 2003

B2.8.  Aban M, Yazıcı G, Arslan M, Kaplanoğlu M, Aktas A.  L-argininin operasyon sonrası intraperitoneal adezyon oluşumuna etkisi. Türk Fetrilite Dergisi 10,  268 – 272, 2003

B2.9. Pata O,  Oz U, Cinel L, Tok E, Yazıcı G, Kılıç F, Aban M. Postmenopozal dönemdeki kadınlarda basit ovarian kistlerin malign potansiyeli.  Jinekolojik Onkoloji 6, 49-52, 2003

B2.10. Yazıcı G, Öz U, Pata Ö, Tok E, Aban M, Dilek S. Hiperprolaktinemisi olan hastalarda bromokriptin ile kabergolin tedavisinin karşılaştırılması. Türk Fetrilite Dergisi 10, 53-58, 2002

B2.11. Pata Ö, Yazıcı G, Tok E, Öz U, Kılıç F, Aban M. Hormon replasman tedavisinde hasta uyumu ve uyuma etki eden faktörler.  T Klin Jinekol Obst 12, 253-257, 2002

B2.12. Pata Ö, Tok E, Yazıcı G, Kılıç F, Öz U, Aban M. Asemptomatik postmenopozal kadınlarda endometrial kalınlığın menopoz süresi, vücut kitle indeksi, parite ile ilişkisi. Jinekoloji ve Obstetrik bülteni 11, 65-68, 2002

B2.13. Meral Aban, Sabri Batun, Gökhan Bayhan, Kamuran Konca. Preeklampsi ve eklampsi’de T-hücre alt grupları. T Klin Jinekol Obst 10:25-28,2000

B2.14. Meral Aban, Sebahat Atar Gürel, Sinan Beksaç. Embriyoskopi ve fetoskopide güncel geIişmeler. Klinik Bilimler & Doktor Dergisi 5: 2; 272-277,1999

B2.15. Meral Aban, Sabri Batun, Gönül Ozer, Hamit Soysal. Preeklamptik ve eklamptik kadınlarda plasenta lipid peroksit düzeyleri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 13:49-51,1999

B2.16. Meral Aban, Gökhan Bayhan, Talip Gül, Gönül Özer, Hamit Soysal. Gestasyonel Trofoblastik Hastalık: 110 olgunun incelenmesi. Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2(1)18-22,1999

B2.17. Meral Aban, Gökhan Bayhan, Erhan Toy, Murat Yayla.  Preeklamptik ve normal gebelerde fetal umbilikal arter ve orta serebral arter doppler bulgularının kötü perinatal sonucu belirlemedeki önemi. Perinatoloji Dergisi 6 (3-4): 49-52,1998

B2.18. İbrahim H. Taçyıldız, Meral Aban, Hayrettin Şahin, Ali Çeldir, Celalettin Keleş. Deneysel peritonit modelinde disodyum kromoglikat ve piroksikamın karın içi yapışıklıklara etkisi. Ulusal Travma Dergisi 4 (4): 230-234, 1998

B2.19. Meral Aban, Ferit Onat. İkinci trimester gebeliklerin sonlandırılması.

T Klin Jinekol Obst 8:176-180,1998

B2.20. Ramazan Çiçek, Meral Aban, Meral Erdinç, M.Ensari Güneli, Gönül Özer.

Aminoglikozit antibiyotiklerin tokolitik etkileri var mı? İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2:102-105,1998

B2.21. Meral Aban, Nail Alp, Gökhan Bayhan, Mehmet Yaldız, Murat Yayla, Turgay Budak. Prenatal tanısı yapılan üriner sistem patolojili fetusların değerlendirilmesi.

Ultrasonografi Dergisi 2 (3): 151-155,1998

B2.22. Gökhan Bayhan, Murat Yayla, Meral Aban, Ali Ceylan Erden. Doppler bulguları hipertansif olgulardaki intrauterin gelişme geriliğinde anlamlı mı?

Ultrasonografi Dergisi 2 (3): 141-145,1998

B2.23. Meral Aban, İbrahim H. Taçyıldız, Atilla Öztürk, Yüksel Arslan, Nedim Aban.

Simultaneous uterus and liver hydatid cysts: A rare condition. Gynecol Obstet Reprod Med 4:166-167,1998

B2.24. Meral Aban, Gönül Özer, Ahmet Yalınkaya, Talat Demirkol, Talip Gül.   Hellp sendromlu kadınlarda kortikosteroid tedavisinin etkileri. Perinatoloji Dergisi 6 (1-2): 23-26,1998

B2.25. Meral Aban, Talip Gül, Gönül Özer, Nurten Akdeniz, Ahmet Yalınkaya.           Hellp sendromlu 57 kadında maternal komplikasyonlar ve mortalite nedenlerinin değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 6 (1-2): 13-17,1998

B2.26. Meral Aban, Ramazan Çiçek, M. Ensari Güneli, Meral Erdinç, Gönül Özer.     Sıçan uterus şeritlerinde oksitosin ile uyarılan kontraktil yanıtlar üzerine tokolitik

ilaçların etkileri. Perinatoloji Dergisi 6 (1-2): 5-9,1998

B2.27. Meral Aban, Ahmet Yalınkaya, Talip Gül, Hamit Soysal. Combined Intrauterine and Ruptured Tubal Pregnancy. Gynecol Obstet Reprod Med 4: 99-100,1998

B2.28. Meral Aban, Arif Güngören, Hakkı Uyar, Nafi Yılmaz. Grand multipar kadınlardaki riskler. Perinatoloji Dergisi 5 (1-2): 20-23,1997

B2.29. Cüneyt E. Taner, Meral Aban, Semih Demiroğlu, Erhan Toy, Ali Ceylan Erden. Primer amenoreli olgularda kongenital genital anomaliler. Dicle Tıp Dergisi 24 (1): 51-56,1997

B2.30. Cüneyt E. Taner, Meral Aban, Nafi Yılmaz, Arif Güngören. Kronik pelvik ağrılı olgularda laparoskopi bulguları. Türk Fertilite Dergisi 2; 164-168,1996

B2.31. Cüneyt E. Taner, Yasin Avşar, Meral Aban, Nazmiye Şentürk, Arif Güngören, Ali Ceylan Erden. Comparison of laparoscopy with laparotomy for management of benign ovarian cysts T Klin J Gynecol Obst 6:101-103,1996

B2.32. Meral Aban, Murat Yayla, Halil Kaya, Ali Ceylan Erden. Preeklampsi ve eklampside plazma endotelin-1 düzeyleri. T Klin Jinekot Obst 6; 42-46,1996

B2.33. Cüneyt E.Taner, Ali Ulvi Hakverdi, Meral Aban, Ali Ceylan Erden, Erhan Toy.

Emergency cesarean hysterectomy. Gynecol Obstet Reprod Med 2: 96-100,1996

B2.34. Ahmet Aksünger, Ali Ulvi Hakverdi, Kaan Ünlü, Sibel Hakverdi, Fahriye Sezer, Meral Aban, İbrahim Sarı, Ali Ceylan Erden. Ratlarda oluşturulan intraokuler endometrioziste tedavi sonuçları. Türk Fertilite 2: 118-123, 1996

B2.35. Yasin Avşar, A. UIvi Hakverdi, Meral Aban, Cüneyt E.Taner, Aydın Ketani, A. Ceylan Erden. Ovarian hiperstimülasyon sendromu tedavisinde prostaglandin inhibitörleri ve antihistaminiklerin klinik ve hormonal etkileri. Türk Fertilite Dergisi 1: 31-3731996

B2.36. M. Nail Alp, Meral Aban, Hilmi İsi, Nurcan Aras, Diclehan Oral, Ayla Çelik, Turgay Budak. Tekrarlayan spontan abortuslu 118 çiftte kromozom analizi. Dicle Tıp Dergisi 23(1); 23-37,1996

B2.37. Ali Ulvi Hakverdi, Ahmet Göçmen, Meral Aban, Talip Gül, Fahriye Sezer, Nafi Yılmaz. Histerektomilerin endikasyon ve komplikasyonları. Yeni Tıp Dergisi 13 (2): 103-106, 1996

B2.38. Ali Ulvi Hakverdi, Semih Demiroğlu, Meral Aban, Talip Gül, Ali Ceylan Erden, Fahriye Sezer. Perimenopozal endometrium kalınlığı ve histopatoloji. MN Klinik Bilimler 1 (12): 190-193, 1995

B2.39. Cüneyt Eftal Taner, Meral Aban, Ahmet Yalınkaya. Endometriozisli olgularda klinik özellikler. Dicle Tıp Dergisi 22(4): 61-66,1995

B2.40. Meral Aban, Cüneyt Taner, Halil Kaya, Ufuk Özelbaykal, Nafi Yılmaz

Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda İnsulin Rezistansı ve Oral Glukoz Tolerans

Testinin Hormon Değerlerine Etkileri. Kadın Doğum Dergisi 11(3): 155-157,1995

B2.41. Cüneyt Taner, Ali Ulvi Hakverdi, Meral Aban, Arif Güngören, Ali Ceylan Erden. Jinekolojik pratikte laparoskopi. Dicle Tıp Dergisi  22 (3): 71-78,1995

B2.42. Cüneyt E. Taner, Ali Ulvi Hakverdi, Meral Aban, Ali Ceylan Erden, Arif Güngören. Hirsutizm tedavisinde cyproterone acetate ve spirinolactone. Türk Fertilite Dergisi 3(2)119-125,1995

B2.43. Cüneyt E.Taner, Meral Aban, Yasin Avşar, Nazmiye Şentürk, Ömer Satıcı, Ali Ceylan Erden. Operative laparoscopy in gynecologic acute intraabdominal bleeding. T Klin Gynecol Obst. 5(3): 219-221,1995

B2.44. Cüneyt Eftal Taner, Ali Ceylan Erden, Meral Aban, Nazmiye Şentürk, Fahriye Sezer, Ömer Satıcı. İnfertil kadınlarda premenstruel semptomlar. Türk Fertilite Dergisi 1:14-17,1994

...