Vulva (Dış Genital) Kanseri

Vulva kanseri jinekolojik kanserler içinde 4’üncü sıradadır ve tüm jinekolojik kanserler içinde % 5’ lik orana sahiptir. Vulva kanseri genellikle postmenopozal dönem kanseridir ve  ortalama 65 yaş civarındaki hastalarda teşhis edilir. Vulva kanserinin %80-90’ı skuamoz hücreli kanserdir. Vulva kanserinin premalign prekürsör lezyonu vulvar intraepitelial neoplazia (VIN)’dir ve ortalama 40 yaş civarındaki daha genç kadınlarda pik yapar. VIN ortalama 10 yıl sonra invaziv kansere ilerlemektedir. Son yıllarda VIN insidansı 20-40 yaş arasındaki kadınlarda artış göstermektedir. Bu artış servikal displazi ve HPV enfeksiyonu insidansındaki artış ile sıkı korelasyon göstermektedir. VIN lezyonlarının %80’inde HPV pozitiftir. Yaşlı kadınlardaki vulva kanserleri daha çok multisentrik yerleşimli ve HPV enfeksiyonu ile ilişkisi olmayan kanser türleridir. Yaşlı kadınlarda daha çok kronik inflamasyon ve lichen sclerosis ile ilişkilidir.Diğer risk faktörleri; immünosüpresyon, sigara içimi ve herpes simpleks virus enfeksiyonudur. HPV tip 16 enfeksiyonu ile invaziv kanser gelişimi arasında sıkı korelasyon mevcuttur (15). Vulvar kanserlerin % 60’ından HPV enfeksiyonu sorumludur. HPV ilişkili vulva kanserlerinin  % 55,5’ inde HPV 16 ve HPV 33 tipleri sorumludur.

0545 412 19 33