Kategori Arşivleri: Genel

Dünya Kanser İstatistiklerinde Türkiye’nin Durumu

prof dr Meral Aban

Uluslararası Kanser Ajansı (IARC)  Tarafından Yayınlanan Globocan 2012 Verilerine Göre Türkiye’nin Durumu (Deri Dışında Kalan Kanserlerin Yaşa Göre Standardize Edilmiş Hızları Tablo I’de gösterilmiştir. Türkiye’de kanser sıklığı Dünya ve Dünyanın gelişmekte olan ülkeleriyle benzerlikler göstermektedir. Türkiye’de 2009 yılında yaşa standardize edilmiş kanser hızı erkeklerde 269,7  kadınlarda ise 173,3’dür (100000 kişide).  2009 yılı kanser istatistiklerine göre ülkemizde her […]

Türkiye’de Jinekolojik Kanserler

jinekolojik kanserler

Kanser dünyada ve ülkemizde %22 lik oran ile kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci ölüm nedenidir(50). 2000 li yılların başında dünyada yılda 6 milyon insan kansere yakalanırken, bu sayının önümüzdeki yirmi yıl içinde 12 milyona yaklaşacağı tahmin edilmektedir(51). Sağlık bakanlığı istatistiklerine göre 2009 yılı verilerine bakıldığında Türkiye’de en sık görülen kadın kanseri meme kanseridir. Endometrium, over ve […]

Jinekolojik Kanserlerde Epidemiyoloji, Risk Faktörleri Türkiye’de Insidans, Güncel Durum

epidemioloji meral aban

Epidemiyoloji bireylerin aksine toplumların hastalığı ile ilgilenmektedir ve kanserlerin sebeplerini anlamamıza ve kontrolünü sağlamamıza önemli katkı sağlamaktadır.Toplumsal seviyedeki hastalıkların insidans ve mortalite oranlarını araştırarak, hastalıkların önlenmesini, mortalitenin azaltılmasını, ve kanserlerin sebeplerini anlayarak önlem almamızı sağlar.Günümüzde Human Papilloma Virusunun(HPV) serviks kanserinin primer sebebi olduğunu bilmekteyiz, obezite ve karşılanmamış östrojenin endometrium kanseri için risk faktörleri olduğunu ve […]

Jinekoloji

jinekoloji genel

Jinekoloji kadınların üreme ( genital) organlarının sağlığı ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Kadınların genital organları çocukluk çağından erişkin dönemine puberte ile geçiş yapar. puberteden sonra erişkin bir kadın menopoz yaşınakadar doğurganlık özelliklerine sahiptir. kadınların hayatları çocukluk sonrası, puberte, reprodüktif(doğurganlık) dönem,  menopoz  ve postmenopozal dönem olarak vücudumuzda inanılmaz değişiklikliklerin olduğu dönemleri kapsar. jinekoloji uzmanı ne tür […]