Türkiye’de Jinekolojik Kanserler

jinekolojik kanserler

Kanser dünyada ve ülkemizde %22 lik oran ile kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci ölüm nedenidir(50). 2000 li yılların başında dünyada yılda 6 milyon insan kansere yakalanırken, bu sayının önümüzdeki yirmi yıl içinde 12 milyona yaklaşacağı tahmin edilmektedir(51). Sağlık bakanlığı istatistiklerine göre 2009 yılı verilerine bakıldığında Türkiye’de en sık görülen kadın kanseri meme kanseridir. Endometrium, over ve serviks kanseri de en sık görülen ilk on kanser arasındadır. ŞekilI de Sağlık bakanlığı 2009 sonuçları grafik halinde gösterilmektedir.

Ülkemizde 33 ayrı merkezin katılımı ile 140334 pap smear’in incelendiği Türkiye Servikal Kanser ve SitolojiAraştırma grubunun analizinde %0,06 oranında kansere rastlanmıştır (52). Bu oranın bakanlığın verilerinden yüksek olması incelenen popülasyonun çoğunlukla jinekolojik onkoloji merkezlerinden ve üniversitelerden toplanması nedeni ile olduğu düşünülmektedir. Yine ülkemizde Türkiye deki HPV tiplerini değerlendiren ve Türk Jinekolojik Onkoloji grubuna üye merkezlere başvuran 6388 hastanın değerlendirildiği retrosektif çalışmada, HPV prevalansı %25 tespit edildi ve en sık görülen HPV tipi ise % 32 oranı ile HPV 16 idi (53). Bu çalışmada da HPV prevalansının yüksek bulunması, çalışmanın hastane temelli ve yapıldığı merkezlerin referans merkezler olması nedeni ile olduğu düşünülebilir.

0545 412 19 33