Dünya Kanser İstatistiklerinde Türkiye’nin Durumu

prof dr Meral Aban

Uluslararası Kanser Ajansı (IARC)  Tarafından Yayınlanan Globocan 2012 Verilerine Göre Türkiye’nin Durumu (Deri Dışında Kalan Kanserlerin Yaşa Göre Standardize Edilmiş Hızları Tablo I’de gösterilmiştirTürkiye’de kanser sıklığı Dünya ve Dünyanın gelişmekte olan ülkeleriyle benzerlikler göstermektedir.

Türkiye’de 2009 yılında yaşa standardize edilmiş kanser hızı erkeklerde 269,7  kadınlarda ise 173,3’dür (100000 kişide).

 2009 yılı kanser istatistiklerine göre ülkemizde her yıl yaklaşık 98 bin erkek ve 63 bin kadın kansere yakalanmaktadır.

Kadınlarda en sık görülen meme kanseri, her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmektedir. 

 Kadın kanserleri olan uterus korpusu ve serviks kanserlerinin çoğunluğunu erken evrelerde yakalamaktayız.

Yeni Dünya Kanser İstatistikleri: Yeni tahminlere göre Dünya’da yeni tanı alan kanserli hasta sayısı ve kanserden kaynaklanan ölümler bir önceki tahminlere göre artmıştır. GLOBOCAN 2012 verilerine göre(ŞEKİL II) 2012 yılında Dünya’da toplam 14,1 milyon yeni kanser vakası gelişmiş ve 8,2 milyon kansere bağlı ölüm olmuştur.Dünya’da en çok tanı konulan kanserler akciğer (%13,0), meme (%11,9) ve kolon (%9,7) iken kanserden ölümlerin ise en çok akciğer (%19,4), karaciğer (%9,1) ve mideden (%8,8) gerçekleştiği belirtilmiştir.Bu şekilde kanser artış hızının devam etmesi durumunda, Dünya nüfusunun artışına ve nüfustaki yaşlanmaya bağlı olarak 2025 yılında toplam 19,3 milyon yeni kanser vakası olacağı belirtilmiştir. Gerek kanser vakalarının (%56,8) gerekse de kanserden kaynaklanan ölümlerin (%64,9) yarısından fazlasının az gelişmiş ülkelerde olduğu gösterilmiştir.

            Servikal kanserlerin Dünya’da kadınlarda en sık görülen dördüncü kanserdir. Özellikle Sahra altı ülkelerde kadınlarda en sık görülen ve en sık öldüren kanserdir. Uluslararası Kanser Ajansı Başkanı Dr Wild, korunabilir olan bu kanserin önlenebilmesi için ulusal düzeyde organize edilmiş toplum tabanlı erken teşhis ve tarama faaliyetleri ile birlikte yapılacak HPV aşılamasının kullanılması gerekliliği üzerinde durmuştur.

0545 412 19 33