Doğumdan Önce Fetüsün İzlenmesi

jinekolojik onkoloji uzmanı istanbul

Antepartum fetal izlemin amacı fetal ölümü önlemektir. Klinik olarak çeşitli antepartum fetal izlem testleri kullanılmaktadır. Bunlar, annenin kendisinin fetal hareketleri algılaması, kontraksiyon strest testi(CST), non-stres test(NST), biyofizik profili ve umlikal arter dopler kan akışının değerlendirilmesidir.

Anne tarafından hissedilen fetal hareketlerin azalması fetusun iyilik hakinde problem olduğunun habercisidir. Kadınlarda haftada 3 defa 1 saat boyunca fetal hareketlerin sayılması istenir. hareket sayılarında bir öncekine göre azalma olması normal değildir.

Non Stres Test(NST): Test sonuçları  reaktif veya non reaktif olarak değerlendirilir. Reaktif(normal) NST’nin tanımlanması 20 dakikalık bir sürede NST de 2 veya daha fazla fetal kalp hızında akselerasyon(artış) olması gerekir. Non reaktif NST 40 dakika boyunca fetal kalp hızında akselerasyon olmamasıdır. 

Biyofizik profilinde: NST, Ultrasonla sayılan fetal solunum hareketleri, fetusun hareketleri, ultrasonda fetal tonus,  amniyotik sıvı hacmi tespiti ile değerlendirilir. En derin cepte 2cm den büyük amnion sıvısı ölçülmesi yeterli olduğunu gösterir.